Stedelijke basisschool de Burgstraat Burgstraat 23 2440 Geel 014/56 64 40 de.burgstraat@geel.be
Openingsuren van de school

De school is geopend:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  vanaf 8.30 u. tot 15.30 u.
 • Woensdag
  vanaf 8.30 u. tot 12.20 u.
  Een kwartier vóór en na de schooluren wordt toezicht door de leerkrachten gehouden.
Lestijden

De lesuren zijn:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  van 8.45 u. tot 12.20 u. en van 13.20u. tot 15.00 u.
 • Woensdag
  van 8.45  tot 12.20 u.

Korte naschoolse opvang

De organisatie van de korte naschoolse opvang gebeurt op de school zelf. De betaling van de korte opvang gebeurt via de schoolrekening. Wij hanteren dezelfde tarieven als de bengelbende. De korte naschoolse opvang gebeurt op de school zelf, in de turnzaal of op de kleuterspeelplaats, afhankelijk van het weer. Leen is onze opvangmoeder . Hier kan je terecht tot 16u35. De kinderen die toch langer opvang nodig hebben, worden door Leen na het beëindigen van de korte opvang doorgebracht naar de Bengelbende.

Korte voorschoolse opvang

Omdat er vaak meer kinderen ingeschreven zijn in de Bengelbende dan er daar plaatsen zijn, organiseren wij ook een korte voorschoolse opvang op school zelf. De kinderen in ” overtal ” schuiven door naar de korte opvang op school, waar ze door Ise opgevangen worden. Op die manier kunnen we opvang voor iedereen garanderen.

Bengelbende

Voor de voor- en naschoolse opvangmomenten werkt onze school samen met de Bengelbende. Korte opvang wordt door de school georganiseerd. Voor de overige opvangmomenten kan je bij de Bengelbende terecht. De Bengelbende is een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang en wordt georganiseerd door het Sociaal Huis in samenwerking met Stad Geel. De Bengelbende staat onder toezicht en is erkend door ‘Kind & Gezin’. Alle schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar zijn welkom ongeacht ras, huidskleur, geloofs- of morele overtuiging. Ook kinderen met specifieke zorgbehoeften kunnen meespelen in de Bengelbende. In de Bengelbende kunnen kinderen terecht voor opvang voor en na school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. Je kan enkel gebruik maken van de Bengelbende, als je kind geregistreerd is. Registreren kan via volgende link: www.i-school.be/Geel/Registreren.

Als je dossier goedgekeurd is, kan je opvang aanvragen. Dit doe je via www.i-school.be/login. Elk opvangmoment moet vooraf aangevraagd worden. Je leest hierover alles in het document ‘regels en afspraken inschrijven Bengelbende’ De werking van I-school wordt uitgelegd in het document ‘handleiding I-school oudermodule’.

Wil je graag bijkomende info over de Bengelbende, dan kan dat op www.digitaalsociaalhuis.be/geel of je kan contact opnemen met de coördinator op 014 56 73 45.
De kinderopvang is voorzien in het huis nr. 27 in de Burgstraat en begint ’s morgens om 6.30 u. Na de lessen ’s avonds worden de kinderen hier opgevangen tot max. 18.15 u. Woensdagnamiddag is er ook opvang. Op verlofdagen zoals pedagogische studiedagen of lokale verlofdagen, is er mogelijkheid tot opvang, alsook tijdens de schoolvakanties.

De kinderopvang wordt geregeld door de verantwoordelijke van het OCMW. De gehanteerde tarieven voor deze buitenschoolse kinderopvang zijn de officiële tarieven van “Kind en Gezin”. Vanaf 01/01/18 worden volgende tarieven toegepast:

 • Voor- en naschoolse € 0,91 per begonnen half uur
 • Vakantiedagen:
 • minder dan 3 u = € 4,78
 • tussen 3 en 6 u. = € 7,08
 • vanaf 6 u = € 12,58
 • Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van 25% verleend op de totale ouderbijdrage.
 • Voor inlichtingen kunt U steeds terecht bij de Bengelbende (tel. 014/567345)