Stedelijke basisschool de Burgstraat Burgstraat 23 2440 Geel 014/56 64 40 de.burgstraat@geel.be
Centrum voor Leerlingen Begeleiding

CLB-Kempen

CLB-Kempen is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In het CLB werken artsen, bedienden, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

De onthaalpersoon op onze school is Kim Du Pont.

Begeleiding op vraag: alles draait rond de leerling
De leerling kan rechtstreeks bij ons terecht met zijn vragen:

  • persoonlijk en sociaal welbevinden;
  • gezondheid (in brede zin: fysiek, psychisch, sociaal);
  • leren en studeren;
  • schoolloopbaan: studie- en jobkeuze.

Ook ouders en leden van het schoolteam zijn welkom met hun vragen. Ze zijn immers de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding en vorming van het kind.

Wanneer kunt u het CLB bereiken?

Onze school werkt samen met de vestiging Geel van VCLB-Kempen, Stationsstraat 160 te Geel, tel 014 58 85 34 – email: geel@clb-kempen.be.

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Elke 2e en 4e donderdag van de maand is het centrum tot 18.30 uur geopend.
U kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren.

Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van telkens twee dagen in de kerstvakantie).
Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. U belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers u vlot kunnen verder helpen.

Voor meer informatie kan u ook de website van het CLB raadplegen: www.clb-kempen.be