Stedelijke basisschool de Burgstraat Burgstraat 23 2440 Geel 014/56 64 40 de.burgstraat@geel.be
Inschrijvingen 2022-2023

Inschrijvingsprocedure voor kinderen °2021

Alle Geelse basisscholen hebben dezelfde inschrijvingsperiode.

Enkel nog online aanmelden en inschrijven
Inschrijven in een Geelse basisschool zal er vanaf schooljaar 2020-2021 anders uitzien. Door aangepaste wetgeving, moeten sommige scholen verplicht werken met een digitaal aanmeldingssysteem. In Geel kiezen bijna alle basisscholen ervoor om samen één aanmeldingssysteem te voorzien voor alle nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar.
Door aan te melden, laten de ouders weten in welke school of scholen hij/zij wil inschrijven. Via een website vult hij/zij alle gegevens van het kind in. De ouders krijgen hiervoor een maand de tijd.
Kamperende ouders behoren tot het verleden. Het moment waarop je je aanmeldt in de periode heeft geen effect meer op de rangorde. Wanneer er meer kinderen dan plaatsen zijn op de school, wordt de volgorde bepaald op basis van de sociale mix in de school en de afstand van de school tot de woonplaats.
Na de aanmeldingsperiode, krijgen de ouders via e-mail een ticket voor de school waar hun kind een plaats heeft. Met dat ticket gaan ze op school langs om de inschrijving af te ronden. Zolang de ouders niet op de school zijn langs geweest voor de inschrijving, is de inschrijving niet in orde. De inschrijving geldt voor de rest van de schoolloopbaan op de school tot en met het zesde leerjaar.
Voor kinderen van personeel en kinderen die op hetzelfde adres wonen als een kind dat al leerling is op de school, is er een voorrangsperiode.

 

Meer info:

https://geel.aanmelden.in/

Basisscholen Geel