Stedelijke basisschool de Burgstraat Burgstraat 23 2440 Geel 014/56 64 40 de.burgstraat@geel.be
Didactisch materiaal

Op school hanteren we modern didactisch materiaal, dat door de leerkrachten deskundig gebruikt wordt. Met alle methodes die we gebruiken wordt het voor de leerkrachten mogelijk om doelgerichter de eindtermen en leerplannen te realiseren in de klas. Hieronder een kort overzicht van de gebruikte methodes.

Taalkanjers
In de klassen L2 t.e.m. L6 werken wij  voor taal met de methode “De Taalkanjers: spelling” en “De Taalkanjers”.

Wereldkanjers
Voor Wereldoriëntatie en Verkeer werken we met “Wereldkanjers” voor de leerlingen van L1 t.e.m. L6.
Deze methode biedt:
– Duidelijke focus per les, maar met brede blik
– Haalbare, boeiende en doelgerichte activiteiten
– Grote focus op actualiteit.

Veilig leren lezen: de kim-versie
Alle kinderen, op alle scholen moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe Veilig leren lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. (voor de kinderen van L1)

Reken Maar!:
Reken Maar!  is een wiskundemethode die steunt op:
– een duidelijke structuur
– domeinen in samenhang waar mogelijk
– een sterke differentiatie
– gebruiksvriendelijk materiaal
Deze methode wordt in alle klassen gebruikt.

Éventail-junior En action
En action zet in op een sterke structuur, een grondige didactische opbouw en blijvende aandacht voor lezen, luisteren en schrijven. Maar toch is het iets anders! Het biedt een maximale ondersteuning van gespreksvaardigheid, unieke differentiatiematerialen, motiverende, speelse elementen en een naadloze aansluiting bij het secundair onderwijs. De leerlingen zijn gemotiveerd en worden gegarandeerd échte fans van Frans. ( Voor de leerlingen van L5 en L6 )

ICT op school:
Alle klassen beschikken over een laptop en zijn aangesloten op internet.
In de lagere school hangt er in elke klas een digitaal bord.
In een aantal klassen staat ook een vaste computer met internetverbinding.

Op school hebben we ook een ICT-coördinator die vanuit hun interesse en ervaringen, de kinderen en leerkrachten sturen in actief en productief computergebruik in de klas.

Vorming en begeleiding van het team:
In samenwerking met de onderwijsdienst worden per schooljaar twee (of drie, afhankelijk van halve of hele schooldagen) pedagogische studiedagen georganiseerd waarop alle leerkrachten zich bijscholen rond eenzelfde thema. Deze studiedagen kunnen georganiseerd worden voor een bepaalde school, voor enkele scholen uit onze scholengemeenschap ofwel voor alle scholen van onze scholengemeenschap.

Leerkrachten kunnen ook een individuele keuze maken om zich verder professioneel te bekwamen. Die sluit aan bij hun persoonlijke interesse én bij een schoolbehoefte zodat gemotiveerd met de vernieuwde inzichten kan gewerkt worden.

Daarnaast worden in-service-bijscholingen (ISB) georganiseerd voor de leerkrachten. Dan komen ze met collega’s van andere Geelse stedelijke scholen bij elkaar om ideeën uit te wisselen rond een specifiek thema.

Dit alles is bedoeld om voor onze school in het bijzonder en het stedelijk onderwijs van Geel in het algemeen een eigentijdse en pedagogisch verantwoorde aanpak te verzekeren.