Stedelijke basisschool de Burgstraat Burgstraat 23 2440 Geel 014/56 64 40 de.burgstraat@geel.be
Didactisch materiaal

 

Op school hanteren we modern didactisch materiaal, dat door de leerkrachten deskundig gebruikt wordt. Met alle methodes die we gebruiken wordt het voor de leerkrachten mogelijk om doelgerichter de eindtermen en leerplannen te realiseren in de klas. Hieronder een kort overzicht van de gebruikte methodes.

Tijd voor taal:
In de klassen L2 t.e.m. L6 werken wij reeds enkele jaren voor taal met de methode “Tijd voor taal spelling” en “Tijd voor taal”.

Mundo:
Voor het vak wereldoriëntatie gebruiken wij sinds enkele jaren de methode “Mundo”. Deze methode voor keert opnieuw een stukje terug naar de essentie van zaakvakken als geschiedenis, biologie of aardrijkskunde. Zo splitst de methode zich ondermeer in histomundo, biomundo of geomundo … Bovendien geeft Mundo een stukje vrijheid aan de leerkracht om eigen thema´s of lessen toe te voegen.

Oh là là !
Oh là là ! is een uitzonderlijke uitgave voor taalinitiatie Frans, specifiek ontwikkeld voor de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar.  Oh là là ! biedt voor elke specifieke leeftijdsgroep beeldende verhalen, meeslepende liedjes en speelse muzische activiteiten aan. Kinderen beleven daardoor veel plezier aan het eerste contact met de Franse taal en krijgen zo een aanstekelijk enthousiasme voor vreemde talen.

Veilig leren lezen: de tweede maanversie
Alle kinderen, op alle scholen moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe Veilig leren lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. (voor de kinderen van L1)

 • Nieuwe pluspunt:
  Nieuwe Pluspunt is een wiskundemethode die steunt op:
  * een duidelijke structuur
  * domeinen in samenhang waar mogelijk
  * een sterke differentiatie
  * gebruiksvriendelijk materiaal
  Deze methode wordt in alle klassen gebruikt.

FrancoFan:
Kinderen worden Fans van Frans! In het Europa van de toekomst is talenkennis erg belangrijk. Het creëren van een goede basis is een absolute must. FrancoFan is een communicatieve methode die de nodige houvast en structuur biedt. Het ´leren leren´ en het stimuleren van de zelfredzaamheid in het Frans, zijn enkele belangrijke kenmerken van deze methode. De leerlingen zijn gemotiveerd en worden gegarandeerd échte fans van Frans. ( Voor de leerlingen van L5 en L6 )

ICT op school:
Alle klassen beschikken over een laptop en zijn aangesloten op internet.
In de lagere school hangt er in elke klas een digitaal bord.
In een aantal klassen staat ook een vaste computer met internetverbinding.

Op school hebben we ook een ICT-coördinator die vanuit hun interesse en ervaringen, de kinderen en leerkrachten sturen in actief en productief computergebruik in de klas.

Vorming en begeleiding van het team:
In samenwerking met de onderwijsdienst worden per schooljaar twee (of drie, afhankelijk van halve of hele schooldagen) pedagogische studiedagen georganiseerd waarop alle leerkrachten zich bijscholen rond eenzelfde thema. Deze studiedagen kunnen georganiseerd worden voor een bepaalde school, voor enkele scholen uit onze scholengemeenschap ofwel voor alle scholen van onze scholengemeenschap.

Leerkrachten kunnen ook een individuele keuze maken om zich verder professioneel te bekwamen. Die sluit aan bij hun persoonlijke interesse én bij een schoolbehoefte zodat gemotiveerd met de vernieuwde inzichten kan gewerkt worden.

Daarnaast worden in-service-bijscholingen (ISB) georganiseerd voor de leerkrachten. Dan komen ze met collega’s van andere Geelse stedelijke scholen bij elkaar om ideeën uit te wisselen rond een specifiek thema.

Dit alles is bedoeld om voor onze school in het bijzonder en het stedelijk onderwijs van Geel in het algemeen een eigentijdse en pedagogisch verantwoorde aanpak te verzekeren.