Inschrijvingen

Kinderen geboren in 2015 en die vallen onder de voorrangsregeling (broers/zussen en kinderen van personeelsleden) kunnen vanaf maandag 20 februari inschrijven in onze school. Wanneer Uw kind onder deze voorrangsregeling valt, vragen wij U om vooraf een afspraak te maken met de directie.

Kinderen die nog geen broers of zussen in onze school hebben, kunnen inschrijven vanaf maandag 20 maart:

Werkwijze:
* Ouders verzamelen in de refter van de lagere school op de bovenverdieping.
* Inschrijvingen starten om 8.30 u.
* Ouders noteren bij het binnenkomen van de refter hun naam op een blad. Op die manier behouden wij de volgorde van het binnenkomen bij het inschrijven.
* Breng de ID of SIS-kaart van je kind mee.