Stedelijke basisschool de Burgstraat Burgstraat 23 2440 Geel 014/56 64 40 de.burgstraat@geel.be
Zorgbeleid

Zorg, zorgbeleid, zorgverbreding en GOK zijn sleutelbegrippen in onze school! Onze verhoogde aandacht gaat niet enkel uit naar zwakkere kinderen, ook hoogbegaafden krijgen de extra aandacht die ze nodig hebben. Het klinkt misschien raar, maar ook voor hen is het soms moeilijk op school.

Onze school organiseert haar werking zo dat elk kind zich op zijn tempo, en vanuit een door echte interesse zelfgestuurde betrokkenheid, kan ontwikkelen. Deze realisering is een samenspel tussen het kind, de leerkracht, de zorgleerkracht (en soms het CLB).

Binnen onze school nemen juf Ilse Vanlommel en juf Griet Nuyts ( KO ) de taak op zich , om samen met de klastitularis,uw kind goed in het oog te houden. Hun werkterrein strekt zich uit over 3 niveau’s:

 •     schoolniveau
  •  het uitwerken van een weloverwogen zorgbeleid voor onze school.
  •  leerlingvolgsysteem hanteren
  •  leerlingendossiers aanleggen zodat de opvolging geoptimaliseerd wordt
  •  leerlingenbespreking op multidisciplinair overleg (MDO). Dit is een overleg tussen klastitularis, zorgleerkrachten, directie en CLB. De bevindingen, opmerkingen en afspraken die gemaakt worden tijdens een MDO of een oudergesprek blijven bewaard in het kindvolgdossier dat gedurende de schoolloopbaan van het kind steeds aangevuld wordt. Op deze manier groeit het inzicht in het kind én de eventuele mogelijkheden, wat de aanpak ervan ten goede komt.
 •     klasniveau
  • zorgen voor een aangepaste begeleiding van kinderen met problemen
  • differentiatie in de leerstof
  • werken in niveaugroepen
  • ondersteuning in de klas van kind en leerkracht
 • leerlingniveau
  • individuele begeleiding van het kind

Vanaf schooljaar 2008-2009 gaan onze klastitularissen ook één uur per week klasinterne zorgondersteuning in een aanpalende klas verlenen. Op die manier krijgen kinderen die extra aandacht nodig hebben deze in de klas