Stedelijke basisschool de Burgstraat Burgstraat 23 2440 Geel 014/56 64 40 de.burgstraat@geel.be

 

Openingsuren van de school

De school is geopend:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  vanaf 8.20 u. tot 16.00 u.
 • Woensdag
  vanaf 8.20 u. tot 12.20 u.
Lestijden

De lesuren zijn:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  van 8.45 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 15.20 u.
 • Woensdag
  van 8.45  tot 12.00 u.
Bengelbende

Het OCMW voorziet opvang voor of na de lessen. Voor inlichtingen desbetreffende kan men zich wenden tot het schoolhoofd of de coördinator kinderopvang OCMW. De kinderopvang is voorzien in het huis nr. 27 in de Burgstraat en begint ’s morgens om 6.30 u.

Na de lessen ’s avonds worden de kinderen hier opgevangen tot max. 18.15 u. Woensdagnamiddag is er ook opvang. Op verlofdagen zoals pedagogische studiedagen of lokale verlofdagen, is er mogelijkheid tot opvang. Wel individueel verwittigen als uw kind komt. Ook in de herfstvakantie (week van 1 november) is er opvang.

De kinderopvang wordt geregeld door de verantwoordelijke van het OCMW. De gehanteerde tarieven voor deze buitenschoolse kinderopvang zijn de officiële tarieven van “Kind en Gezin”. Vanaf 01/09/08 worden volgende tarieven toegepast:

 • Voor- en naschoolse € 0,71 per begonnen half uur
 • Vakantiedagen:
 • minder dan 3 u = € 4,27
 • tussen 3 en 6 u. = € 6,43
 • vanaf 6 u = € 10,71

Er zijn wel verminderingen voor het 2de, 3de, … kind per gezin. Voor inlichtingen kunt U steeds terecht bij Christine Heylen (tel. 014/567345)

Korte naschoolse opvang

Wij bieden op school een opvang aan voor kinderen die daar slechts gedurende korte tijd (minder dan een uur) gebruik van wensen te maken. In het begin van het schooljaar krijgt u een formuliertje mee, waarop u uw opvangwensen duidelijk kan maken.

Aan de hand van deze gegevens wordt samen met de coördinator een verdeling opgemaakt, waarna u op de hoogte gebracht wordt van de beste opvangmogelijkheid voor uw kind.

De organisatie van deze opvang gebeurt op de school zelf, in de kleuterrefter. Ann is onze opvangmoeder (Tel. 014/59 40 46).